Thông báo mời thầu: "vv bán hồ sơ yêu cầu các gói thầu mua sắm bổ sung năm 2021-2022 (lần 2) của Bệnh viện Nguyễn Tri Phương"

Nội dung

Download

Thông báo mời thầu: "vv bán hồ sơ yêu cầu các gói thầu mua sắm bổ sung năm 2021-2022 (lần 2) của Bệnh viện Nguyễn Tri Phương" tải file tại đây

return to top