Thông báo mời thầu "vv bán hồ sơ yêu cầu cho gói thầu - Gói thầu: "Mua sắm trực tiếp vật tư y tế tiêu hao - hóa chất y dụng cụ phục vụ công tác phòng chống dịch SARS-CoV-2 năm 2021""

Nội dung

DOWNLOAD

Thông báo "vv bán hồ sơ yêu cầu cho gói thầu - Gói thầu: "Mua sắm trực tiếp vật tư y tế tiêu hao - hóa chất y dụng cụ phục vụ công tác phòng chống dịch SARS-CoV-2 năm 2021"" tải file tại đây

return to top