Thông báo "Về kết quả lựa chọn nhà thầu - Gói thầu: May trang phục y tế thuộc dự toán "May trang phục y tế năm 2021" của Bệnh viện Nguyễn Tri Phương"

Nội dung

DOWNLOAD

Thông báo "Về kết quả lựa chọn nhà thầu - Gói thầu: May trang phục y tế thuộc dự toán "May trang phục y tế năm 2021 của Bệnh viện Nguyễn Tri Phương"" tải file tại đây

Chia sẻ trên Zalo
return to top