V/v Thông báo mời chào giá Gói thầu "Nạo vét hố ga, hầm chứa chất thải, thông cống hệ thống thoát nước mưa nước thải tại khu vực I (khu A, B, C, D, E... ) bệnh viện Nguyễn Tri Phương""

Nội dung

Xem file gốc tại đây.

return to top