BV Nguyễn Tri Phương chuẩn bị tiếp nhận lại hồ sơ thực hành lấy thời gian hành nghề

Nội dung

Sở Y tế công bố danh sách cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đáp ứng yêu cầu là cơ sở hướng dẫn thực hành cập nhật đến ngày 08/7/2024

Như vậy, BV Nguyễn Tri Phương dự kiến sẽ bắt đầu nhận hồ sơ mới đăng ký thực hành lấy thời gian hành nghề từ 01/8/2024

return to top