Cảnh báo giả mạo giấy tờ thực hành lấy thời gian hành nghề tại BV Nguyễn Tri Phương

Nội dung

Bệnh viện đã nhận được phản hồi từ Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh để xác nhận về tính xác thực của giấy xác nhận thực hành dưới đây.

Qua kiểm tra hồ sơ lưu, Bệnh viện khẳng định đây là giấy tờ làm giả.

Mọi học viên khi thực tập tại Bệnh viện luôn có hồ sơ gốc và việc đối chiếu với các cơ quan chức năng là thường xuyên và liên tục, và Bệnh viện sẵn sàng hỗ trợ để xác nhận lại bất cứ hồ sơ nào có dấu hiệu nghi ngờ không phù hợp.

return to top