Cập nhật chương trình lớp phục hồi chức năng thần kinh sau đột quỵ - 2018

Nội dung

Thời khóa biểu lớp tập huấn “Phục hồi chức năng thần kinh sau đột quỵ”

Bệnh viện Nguyễn Tri Phương

(Từ 05/11/2018 – 09/11/2018)

Ngày 1: 05/11/2018 (hội trường A)

 

Khai giảng lớp học

8:00 - 8:30

Đón tiếp đại biểu và học viên

8:30 – 8:45

Phát biểu khai mạc của đại diện Bệnh viện Nguyễn Tri Phương

BS CK II. Võ Đức Chiến, Giám đốc Bệnh viện Nguyễn Tri Phươnng

8:45 – 9:00

Giới thiệu về chương trình AVANT

TS. Lê Văn Tuấn, Trưởng Bộ môn Nội Thần Kinh Đại Học Y Dược Tp HCM

Chương trình tập huấn

9:00- 9:30

Tổng quan đột quỵ

Bs CK II, Trần Trung Thành, Trưởng Khoa Nội Thần Kinh, Bệnh viện Nguyễn Tri Phương

9:30 – 10:40

Định khu tổn thương đột quỵ não

TS. Lê Văn Tuấn, Trưởng Bộ môn Nội Thần Kinh Đại Học Y Dược Tp HCM

10:40 – 10:55

Nghỉ giải lao

10:55 – 11:30

 

Cơ chế PHCN thần kinh sau đột quỵ

TS. Lê Văn Tuấn, Trưởng Bộ môn Nội Thần Kinh Đại Học Y Dược Tp HCM

11:30 - 11:45

Những tiến bộ về ngoại khoa trong điều trị xuất huyết não tự phát

TS. Phạm Anh Tuấn, Trưởng khoa Ngoại Thần Kinh, Bệnh viện Nguyễn Tri Phương

Bộ môn Ngoại Thần Kinh Đại Học Y Dược Tp HCM

11:45 - 12:00

Câu hỏi và giải đáp

12:00 – 13:30

Ăn trưa và nghỉ trưa

13:30 – 14:30

Ứng dụng các nguyên tắc PHCN vận động vào thực tiễn

TS. Lê Văn Tuấn, Trưởng Bộ môn Nội Thần Kinh Đại Học Y Dược Tp HCM

14:30 – 14:45

Nghỉ giải lao

 

14:45 – 16:30

Phục hồi chức năng sau đột quỵ não: các khiếm khuyết thường gặp, nhóm PHCN

Bs CK II. Nguyễn Đăng Khoa, Trưởng khoa VLTL, Bệnh viện Chợ Rẫy

 

Ngày 2:  06/11/2018 (hội trường khoa CTCH)

8:30 – 9:00

Làm bài kiểm tra trước khóa học

9:00 – 9:45

Vận động trị liệu cho bệnh nhân đột quỵ (Bài 1)

 • Các bài tập ở tư thế nằm
 • Dịch chuyển sớm
 • Các bài tập ở tư thế ngồi

Bs CK II. Nguyễn Đăng Khoa, Trưởng khoa VLTL, Bệnh viện Chợ Rẫy

CN Trương Thị Minh Hiền, Khoa VLTL, Bệnh viện Chợ Rẫy

9:45 – 10:00

Nghỉ giải lao

10:00 – 12:00

Thực hành vận động trị liệu cho bệnh nhân đột quỵ (Bài 1)

Bs CK II. Nguyễn Đăng Khoa, Trưởng khoa VLTL, Bệnh viện Chợ Rẫy

CN Trương Thị Minh Hiền

12:00 – 13:30

Ăn trưa – Nghỉ trưa

13:30 – 14:30

Vận động trị liệu cho bệnh nhân đột quỵ (Bài 2)

 • Tập di chuyển
 • Tập thăng bằng
 • Tập đứng
 • Tập đi
 • Tập lên, xuống cầu thang

Bs CK II. Nguyễn Đăng Khoa, CN Trương Thị Minh Hiền

14:30 – 14:45

Nghỉ giải lao

14:45 – 16:00

Thực hành vận động trị liệu cho bệnh nhân đột quỵ (Bài 2)

Bs CK II. Nguyễn Đăng Khoa

CN Trương Thị Minh Hiền

16:00 – 16:30

Câu hỏi và giải đáp

Ngày 3:  07/11/2018 (hội trường A)

8:30 – 10:00

Thực hành vận động trị liệu (Bài 2)

Bs CK II. Nguyễn Đăng Khoa

CN Trương Thị Minh Hiền

10:00 – 10:15

Nghỉ giải lao

10:15 – 12:00

Một số test luợng giá trong vận động trị liệu và hoạt động trị liệu. Thực hành các test lượng giá

Bs CK II. Nguyễn Đăng Khoa, CN Trương Thị Minh Hiền

12:00 - 13:30

Ăn trưa- Nghỉ trưa

13:30 – 14:30

Hoạt động trị liệu cho bệnh nhân đột quỵ (Bài 1)

 • Các bài tập HĐTL ở tư thế nằm
 • Các bài tập HĐTL ở tư thế ngồi

Bs. CK I. Đinh Quang Thanh

CN Lê Hồng Cẩm, Bệnh viện PHCN và điều trị bệnh nghề nghiệp.

CN Lê Thị Hạ Quyên, BV PHCN và điều trị bệnh nghề nghiệp, TPHCM

14:30 - 14:45

Nghỉ giải lao                        

14:45 – 16:30

Thực hành hoạt động trị liệu (Bài 1)

Bs. CK I. Đinh Quang Thanh

CN Lê Thị Hạ Quyên, CN Lê Hồng Cẩm

Ngày 4: 08/11/2018 (hội trường khoa CTCH)

8:30 - 9:15

Thất ngôn sau đột quỵ não

Bs. CK I. Đinh Quang Thanh, Truởng khoa VLTL, Bệnh viện PHCN và điều trị bệnh nghề nghiệp, TPHCM

9:15 – 10:15

Hoạt động trị liệu cho bệnh nhân đột quỵ ( Bài 2)

 • Các hoạt động hàng ngày (ADL): Mặc quần áo, đánh răng, vệ sịnh cá nhân…

Bs. CK I. Đinh Quang Thanh, CN Lê Thị Hạ Quyên, CN Lê Hồng Cẩm

10:15 – 10:30

Nghỉ giải lao

10:30 – 12:00

Thực hành hoạt động trị liệu (Bài 2)

Bs. CK I. Đinh Quang Thanh

CN Lê Thị Hạ Quyên, CN Lê Hồng Cẩm

12:00-13:30

Ăn trưa- Nghỉ trưa

13:30 - 14:30

Hoạt động trị liệu cho bệnh nhân đột quỵ ( Bài 3)

 • Các bài tập nhận thức-cảm giác

BS Đinh Quang Thanh,

CN Lê Thị Hạ Quyên, CN Lê Hồng Cẩm

14:30 - 15:30

Thực hành hoạt động trị liệu cho bệnh nhân đột quỵ ( Bài 3)

Bs. CK I. Đinh Quang Thanh

CN Lê Thị Hạ Quyên, CN Lê Hồng Cẩm

15:30 -15:45

Nghỉ giải lao

15:45 -16:30

Thực hành hoạt động trị liệu cho bệnh nhân đột quỵ (Bài 1, 2, 3)

Bs. CK I. Đinh Quang Thanh

CN Lê Thị Hạ Quyên, CN Lê Hồng Cẩm

Ngày 5: 09/11/2018 (hội trường A)

8:30 – 10:00

Rối loạn nuốt sau đột quỵ : Phát hiện sớm, lượng giá, xử trí, các bài tập

Bs. CKI Đinh Quang Thanh

10:00 – 10:15

Nghỉ giải lao

10:15 – 10:45

 Sa sút trí tuệ sau đột quỵ

PGS TS Vũ Anh Nhị, Nguyên Trưởng Bộ môn Nội Thần Kinh Đại Học Y Dược TP.HCM

10:45 – 12:00

Thực hành rối lọan nuốt

BS. CK I. Đinh Quang Thanh

CN Lê Thị Hạ Quyên, CN Lê Hồng Cẩm

12:00 - 13:30

Ăn trưa- Nghỉ trưa

13:30 – 15:30

Ôn tập và giải đáp thắc mắc –  Bài kiểm tra đánh giá

Chấm bài và Giải đáp bài kiểm tra

BS. CKI Đinh Quang Thanh, BS. CKII. Nguyễn đăng Khoa

15:30 – 15:45

Nghỉ giải lao

15:45 – 16:30

Bế mạc khóa tập huấn

Phát chứng chỉ

Đại diện Ban Giám đốc BV Nguyễn Tri Phương

BS. CK I Đinh Quang Thanh

* Hội trường A: lầu 5 khu A

* Hội trường khoa Chấn Thương Chỉnh Hình (CTCH): lầu 2 khu B

 

 

 

Chia sẻ trên Zalo
return to top