NHẬN CME LỚP ĐÀO TẠO CHUYÊN ĐỀ CHẤT LƯỢNG NƯỚC CHẠY THẬN

Nội dung

Lớp học đã tổ chức thành công và đón tiếp hơn 100 học viên đến từ thành phố Hồ Chí Minh và các vùng lân cận

Nội dung các bài giảng có thể tải tại đây: bài 1, bài 2

Chứng chỉ CME có thể nhận tại phòng Quản Lý Chất Lượng - lầu 1 khu A, BV Nguyễn Tri Phương.

Vui lòng liên hệ nếu cần thêm chi tiết hoặc cần hẹn trước: CN Minh Tuấn (02873077307- số nội bộ 20662) CN Cát Uyên (02873077307- số nội bộ 2060)

Chia sẻ trên Zalo
return to top