THÔNG BÁO KHÓA HỌC "THẬN HỌC - LỌC MÁU"

Nội dung
  • Căn cứ Thông báo chiêu sinh số 01/NTP-QLCL ngày 18 tháng 06 năm 2019 về việc chiêu sinh Lớp Đào tạo liên tục chuyên đề “Thận học – Lọc máu” của Bệnh viện Nguyễn Tri Phương;
  • Căn cứ vào lịch công tác của ban giảng huấn;
  • Theo lịch đã thông báo, lớp học sẽ được khai giảng vào ngày 10/7/2019 (Thứ tư). Tuy nhiên, do giảng viên bận lịch công tác nước ngoài đột xuất không sắp xếp được thời gian nên tạm thời chưa thể khai giảng Lớp Đào tạo liên tục chuyên đề “Thận học – Lọc máu” đúng thời gian dự kiến.

Bệnh viện Nguyễn Tri Phương thông báo dời lịch khai giảng như sau:

Thời gian : 13h30’ ngày 24/7/2019 (Thứ tư).

Địa điểm : Hội Trường A, Lầu 5 Bệnh viện Nguyễn Tri Phương

468 Nguyễn Trãi, Phường 8, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh.

  • Liên hệ : Phòng Quản lý Chất lượng, Bệnh Viện Nguyễn Tri Phương
  • CN. Trương Thùy Trang, Điện thoại: 0938 468 009
  • NV. Vũ Minh Tuấn, Điện thoại: 0907 101 025

(Vui lòng liên hệ giờ hành chánh từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần)

Thông báo có thể tải về tại đây./.

return to top