Thư cám ơn Nhóm Thiện Nguyện Từ Tâm tháng 01 & 02 năm 2024

Nội dung

Trân trọng cảm ơn Nhóm Thiện Nguyện Từ Tâm đã hỗ trợ viện phí cho bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn tại Bệnh viện Nguyễn Tri Phương.

return to top