Thư cảm ơn Ông Phan Thanh Phong (tháng 3/2024)

Nội dung

Trân trọng cảm ơn Ông Phan Thanh Phong đã hỗ trợ Bếp ăn từ thiện của bệnh viện Nguyễn Tri Phương.

return to top