Thư cảm ơn tri ân tấm lòng của Quý Mạnh thường quân tháng 02/2023 (đợt 2)

Nội dung

Trân trọng cảm ơn tấm lòng của Quý Mạnh thường quân: 

  • Nhóm Đồng Hành Thiện Nguyện
  • Nhóm TTHT Những mảnh đời bất hạnh
  • Nhóm Chị Cát Tường và Chị Liên Tuệ

Đã hỗ trợ viện phí cho bệnh nhân tại Bệnh viện Nguyễn Tri Phương.

Thư cảm ơn tri ân tấm lòng của Quý Mạnh thường quân tháng 02/2023 (đợt 2)

return to top