Quyết định bổ nhiệm lại viên chức quản lý tháng 02/2022

Nội dung

Sáng ngày 14/02/2022, BS.CKII. Võ Đức Chiến, Giám đốc Bệnh viện Nguyễn Tri Phương đã trao quyết định cho các viên chức quản lý:

1. Bổ nhiệm lại BS.CKII Nguyễn Anh Minh, giữ chức vụ Phó Trưởng khoa Khám bệnh.

2. Bổ nhiệm lại BS.CKII. Lê Thể Đăng, giữ chức vụ Phó Trưởng khoa Ngoại Thần kinh.

Thời gian giữ chức vụ của các viên chức là 05 năm.

 

return to top