Quyết định bổ nhiệm lại viên chức quản lý tháng 5/2022

Nội dung

Sáng ngày 16/5/2022, BS.CKII. Võ Đức Chiến, Giám đốc Bệnh viện Nguyễn Tri Phương đã trao quyết định cho các viên chức quản lý:

1. Kéo dài thời gian giữ chức vụ cho đến tuổi nghỉ hưu đối với Ông Lê Trúc Phương, Trưởng phòng Công nghệ thông tin. Thời gian giữ chức vụ kể từ ngày 04/5/2022.

2. Bổ nhiệm lại

+ BS.CKI. Nguyễn Hữu Nhân Duyên, Phó Trưởng khoa Cấp cứu.

+ Bà Cao Thị Miền, Phó Trưởng phòng Tài chính kế toán.

Thời gian giữ chức vụ 05 năm, kể từ ngày 04/5/2022.

return to top