Quyết định bổ nhiệm viên chức quản lý tháng 10/2022

Nội dung

Trong tháng 10/2022, Ban Giám đốc Bệnh viện Nguyễn Tri Phương đã trao quyết định cho các viên chức quản lý, cụ thể như sau:

1. Bổ nhiệm

- Bà Vũ Thị Minh Hoa giữ chức vụ Trưởng khoa Thận – Lọc máu. Thời gian giữ chức vụ 05 năm, kể từ ngày 03/10/2022.

- Ông Trần Công Quốc Bửu giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp. Thời gian giữ chức vụ 05 năm, kể từ ngày 03/10/2022.

- Bà Đỗ Thái Phương Ngọc giữ chức vụ Phó Trưởng khoa Y học cổ truyền – Vật lý trị liệu – Phục hồi chức năng. Thời gian giữ chức vụ 05 năm, kể từ ngày 24/10/2022.

 

2. Bổ nhiệm lại

- Ông Nguyễn Hữu Phúc Minh giữ chức vụ Trưởng khoa Y học cổ truyền – Vật lý trị liệu – Phục hồi chức năng. Thời gian giữ chức vụ 05 năm, kể từ ngày 02/11/2022.

- Bà Nguyễn Thị Lan Minh giữ chức vụ Điều dưỡng trưởng khoa Cấp cứu. Thời gian giữ chức vụ 05 năm, kể từ ngày 02/11/2022.

- Bà Hà Thị Ngọc Nga giữ chức vụ Điều dưỡng trưởng khoa Lão. Thời gian giữ chức vụ 05 năm, kể từ ngày 02/11/2022.

- Bà Biện Thị Ngọc Thảo giữ chức vụ Điều dưỡng trưởng khoa Khoa Nội soi – Tiêu hóa. Thời gian giữ chức vụ 05 năm, kể từ ngày 02/11/2022.

 

3. Điều động bổ nhiệm ông Hồ Đắc Phương giữ chức vụ Phó Trưởng khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn. Thời gian giữ chức vụ cho đến lúc nghỉ hưu theo quy định, kể từ ngày 01/11/2022.

 

return to top