Quyết định bổ nhiệm viên chức quản lý tháng 7/2022 đợt 2

Nội dung

Sáng ngày 11/7/2022, BS.CKII. Võ Đức Chiến, Giám đốc Bệnh viện Nguyễn Tri Phương đã trao quyết định bổ nhiệm cho bà Nguyễn Thị Nhã Đoan, Giảng viên Bộ môn Nội Tổng quát, Khoa Y Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh giữ chức vụ Phó Trưởng khoa Nội Tiêu hóa. Thời gian giữ chức vụ là 05 năm, kể từ ngày 07/7/2022.

 

Bệnh viện Nguyễn Tri Phương - Đa khoa Hạng I Thành phố Hồ Chí Minh

  facebook.com/BVNTP

  youtube.com/bvntp

return to top