Quyết định điều động và bổ nhiệm viên chức lãnh đạo quản lý tháng 3/2023, tháng 4/2023

Nội dung

Trong tháng 3/2023 và tháng 4/2023, Ban Giám đốc Bệnh viện Nguyễn Tri Phương đã trao quyết định cho các viên chức lãnh đạo quản lý, cụ thể như sau:

1. Bổ nhiệm

- Ông Trương Nghi giữ chức vụ Phó Trưởng khoa Chẩn đoán hình ảnh. Thời gian giữ chức vụ 05 năm, kể từ ngày 02/3/2023.

- Bà Cao Hoài Lệ Nhi giữ chức vụ Điều dưỡng Trưởng khoa Phẫu thuật – Gây mê hồi sức. Thời gian giữ chức vụ 05 năm, kể từ ngày 22/3/2023.

- Bà Nguyễn Thị Ngọc Mai giữ chức vụ Trưởng phòng Tổ chức cán bộ. Thời gian giữ chức vụ 05 năm, kể từ ngày 01/4/2023.

- Ông Nguyễn Thanh Bình giữ chức vụ Phó Trưởng khoa Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ. Thời gian giữ chức vụ 05 năm, kể từ ngày 10/4/2023.

2. Bổ nhiệm lại

Bổ nhiệm lại ông Lê Huy Hùng giữ chức vụ Phó Trưởng khoa Nhi. Thời gian giữ chức vụ 05 năm, kể từ ngày 01/3/2023.

3. Điều động bổ nhiệm

- Điều động bổ nhiệm ông Nguyễn Mạnh Hùng giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Tổ chức cán bộ. Thời gian giữ chức vụ 05 năm, kể từ ngày 01/4/2023.

- Điều động bổ nhiệm bà Trương Thùy Trang giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Chỉ đạo tuyến. Thời gian giữ chức vụ 05 năm, kể từ ngày 01/4/2023.

4. Phân công phụ trách điều hành

- Ông Hồ Đắc Phương phụ trách điều hành khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn. Thời gian 06 tháng, kể từ ngày 01/3/2023.

- Ông Lê Huy Lưu phụ trách điều hành khoa Ngoại Tiêu hóa. Thời gian 06 tháng, kể từ ngày 03/3/2023.

return to top