Quyết định phân công phụ trách điều hành tháng 06 năm 2023

Nội dung

Ngày 05 tháng 6 năm 2023, Ban Giám đốc Bệnh viện Nguyễn Tri Phương đã trao Quyết định phân công phụ trách điều hành khoa Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ; Quyết định phân công phụ trách điều hành Kỹ thuật viên khoa Chẩn đoán hình ảnh, cụ thể như sau:

Phân công phụ trách điều hành

- Ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Trưởng khoa Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ, phụ trách điều hành khoa Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ. Thời gian phụ trách là 12 tháng, kể từ ngày 01/6/2023.

- Ông Thái Hữu Trí, Kỹ thuật y hạng III, khoa Chẩn đoán hình ảnh, phụ trách điều hành kỹ thuật viên khoa Chẩn đoán hình ảnh. Thời gian phụ trách là 06 tháng, kể từ ngày 01/6/2023.

return to top