Thông báo thi sinh đủ điều kiện xét chuyển chức danh nghề nghiệp 2024

Nội dung

Tải bản thông báo TẠI ĐÂY

 

Bệnh viện Nguyễn Tri Phương - Đa khoa Hạng I Thành phố Hồ Chí Minh

  facebook.com/BVNTP

  youtube.com/bvntp

return to top