THÔNG BÁO XÉT CHUYỂN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP NĂM 2024

Nội dung

Ngày 26/3/2024, Bệnh viện Nguyễn Tri Phương ban hành Kế hoạch số 629/TB-NTP về việc xét chuyển chức danh nghề nghiệp năm 2024, nội dung cụ thể như sau:

Tải Thông báo tại đây

Tải đơn xin chuyển chức danh nghề nghiệp tại đây

return to top