Đăng nhập

Thông Tin Đấu Thầu

Thông báo mời thầu " mua sắm trực tiếp vắc xin dịch vụ năm 2019"
Thông báo mời thầu
21 Tháng 01, 2019
Bệnh viện Nguyễn Tri Phương kính mời nhà thầu tham dự gói thầu "Mua sắm trực tiếp vắc xin dịch vụ 2019" theo danh sách đính kèm
Đọc thêm
Thông báo "vv mời chào giá công trình số 17: Bệnh viện Nguyễn Tri Phương"
Thông báo
09 Tháng 12, 2018
Hạng mục Chống thấm nhà vệ sinh Hội trường lầu 5 Khu A Khu B
Đọc thêm
Thông báo "vv mời chào giá công trình số 16: Bệnh viện Nguyễn Tri Phương"
Thông báo
09 Tháng 12, 2018
Hạng mục: Xử lý thấm hành lang khoa Nội Tổng Hợp: Dặm vá khoa phòng
Đọc thêm
Thông báo "vv mời chào giá công trình số 14: Bệnh viện Nguyễn Tri Phương"
Thông báo
09 Tháng 12, 2018
Hạng mục Rãnh thoát nước mưa, Sơn nước hành lang
Đọc thêm
Thông báo "vv mời chào giá công trình số 10: Bệnh viện Nguyễn Tri Phương"
Thông báo
02 Tháng 12, 2018
Hạng mục: Khoa sản dịch vụ C301 Nội tiêu hóa, kho lưu trữ hồ sơ Phòng tổ chức cán bộ
Đọc thêm
Thông báo "vv mời chào giá công trình số 9: Bệnh viện Nguyễn Tri Phương"
Thông báo
02 Tháng 12, 2018
Hạng mục: Chống thắm nhà vệ sinh phòng bệnh A208, A229, A508, A406
Đọc thêm
Thông báo "vv mời chào giá công trình số 8: Bệnh viện Nguyễn Tri Phương"
Thông báo
02 Tháng 12, 2018
Hạng mục: Chống thấm nhà vệ sinh phòng bệnh B309, B3013, B314, B322, B306
Đọc thêm
Thông báo "vv mời chào giá công trình số 6: Bệnh viện Nguyễn Tri Phương"
Thông báo
02 Tháng 12, 2018
Hạng mục: Chống thấm nhà vệ sinh phòng bệnh B201, B205, Nội Tiêu Hóa Khu D, G209 khu G
Đọc thêm