Đăng nhập

Thông Tin Đấu Thầu

Thông báo "vv mời chào giá công trình số 8: Bệnh viện Nguyễn Tri Phương"
Thông báo
02 Tháng 12, 2018
Hạng mục: Chống thấm nhà vệ sinh phòng bệnh B309, B3013, B314, B322, B306
Đọc thêm
Thông báo "vv mời chào giá công trình số 6: Bệnh viện Nguyễn Tri Phương"
Thông báo
02 Tháng 12, 2018
Hạng mục: Chống thấm nhà vệ sinh phòng bệnh B201, B205, Nội Tiêu Hóa Khu D, G209 khu G
Đọc thêm
Thông báo "vv mời chào giá công trình số 2: Bệnh viện Nguyễn Tri Phương"
Thông báo
02 Tháng 12, 2018
Hạng mục: Khoa Ngoại Tổng hợp thay cửa nhà vệ sinh bằng cửa nhôm, thay trần thạch cao, ốp gạch tường hành lang, chống thấm nhà vệ sinh.
Đọc thêm
Thông báo "vv mời chào giá công trình số 1: Bệnh viện Nguyễn Tri Phương"
Thông báo
02 Tháng 12, 2018
Hạng mục: Chống thắm nhà vệ sinh phòng bệnh. A138, A203, A253, A251, A237, phòng văn thư
Đọc thêm