DÁT CÁC, SẨN, VÀ MẢNG CÓ VẢY (SCALING PATCHES, PAPULES, AND PLAQUES) - tài liệu

Nội dung

Tài liệu bao gồm các nội dung:

● Lupus ban đỏ dạng đĩa
● Nhiễm nấm
● Nấm thân mình (Tinea corporis)
● Nấm da đầu (Tinea cruris)
● Nấm da mặt (Tinea faciale)
● Nấm bàn tay (Tinea manuum)
● Nấm bàn chân (Tinea pedis)
● Mycosis Fungoides
● Vảy phấn hồng (Pityriasis rosea)
● Vảy nến (Psoriasis)
● Giang mai thứ phát (Secondary Syphilis)
● Rối loạn da có vảy không phổ biến
● Hồng ban vòng ly tâm
● Bệnh vảy cá (Ichthyosis)
● Bệnh á vảy nến (Parapsoriasis)
● Bệnh vảy phấn đỏ nang lông

Dịch: Bs. Trương Tấn Minh Vũ

 

DÁT CÁC, SẨN, VÀ MẢNG CÓ VẢY


 

return to top