Thông báo nhận lại kỷ vật của bệnh nhân tử vong do Covid

Nội dung

Giai đoạn vừa qua, do bệnh dịch căng thẳng, đã có nhiều bệnh nhân không may mắn đã mất đi vì Covid, và vẫn còn một số di vật hiện đang được bảo quản tại BV Nguyễn Tri Phương với thông tin cụ thể như các biên bản làm việc dưới đây

Bệnh viện xin một lần nữa được chia sẻ nỗi đau cùng thân nhân và kính mời thân nhân của những bệnh nhân đã mất vì Covid sẽ đến nhận lại những di vật này thông qua liên hệ với phòng Hành chính Quản trị (vui lòng liên hệ trước với anh Hải - trưởng phòng: 0978049888)

Thời gian làm việc: giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần

Tp.HCM, 19/10/2021

Kính báo

return to top