Công đoàn cơ sở BV Nguyễn Tri Phương tham gia Đại hội Công đoàn ngành y tế Thành phố Hồ Chí Minh

Nội dung

Trong 2 ngày 13 và 14/7, Công đoàn ngành Y tế TPHCM đã tổ chức Đại hội Công đoàn ngành Y tế TPHCM lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Đến dự có các đồng chí: Phùng Thái Quang, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động TPHCM; PGS.TS.BS. Tăng Chí Thượng, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Y tế TP; Trần Văn Xồi, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Sở Y tế TPHCM.

Sau 5 năm tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn ngành lần thứ XII nhiệm kỳ 2018 - 2023 với nhiều biện pháp, giải pháp cụ thể, thiết thực, Công đoàn ngành Y tế TP đã hoàn thành vượt mức các nhiệm vụ và chỉ tiêu đã đề ra góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của ngành và của tổ chức Công đoàn, nâng cao uy tín, vị thế của tổ chức Công đoàn trong tình hình mới…

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, PGS.TS.BS. Tăng Chí Thượng đánh giá cao nỗ lực của Công đoàn ngành Y tế TP trong công tác chăm lo cho CNVC-LĐ, nhất là trong giai đoạn bùng phát dịch Covid-19. Đồng chí nêu rõ nhiệm vụ của Công đoàn ngành trong thời gian tới là cần nhanh chóng triển khai học tập và ban hành chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 31-NQ/TW ngày 30/12/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển TPHCM đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; cùng phối hợp với lãnh đạo Sở Y tế xây dựng chương trình hành động, kế hoạch cụ thể thực hiện Nghị quyết số 98/2023/QH15 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM.

Đại hội đã thông qua Nghị quyết khóa XIII gồm 8 nhiệm vụ và 16 chỉ tiêu chủ yếu với khẩu hiệu hành động: “Đổi mới, sáng tạo, nâng cao hiệu quả hoạt động, xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh; tập trung nhiệm vụ đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân, viên chức, lao động; xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ, phát triển; tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh; tăng cường khả năng tham gia quản lý của cán bộ Công đoàn”.

Công đoàn BV Nguyễn Tri Phương kính chúc mừng thành công của Đại hội./.

return to top