✴️ Hiệp hội doanh nghiệp Châu Âu đồng hành cùng phòng chống Covid tại BV

Nội dung

EuroCham được thành lập năm 1998, là tiếng nói đại diện cho hơn 1.000 doanh nghiệp châu Âu, trong đó có nhiều doanh nghiệp hàng đầu thế giới. Hiện nay, EuroCham có 18 Tiểu ban Ngành nghề và 9 Hiệp hội Doanh nghiệp trực thuộc đang hoạt động tích cực tại Việt Nam

return to top