Lễ ra mắt lực lượng dân quân tự vệ của Bệnh viện

Nội dung

Dân quân tự vệ có 6 nhiệm vụ:

  • Sẵn sàng chiến đấu, chiến đấu và phục vụ chiến đấu để bảo vệ địa phương, cơ sở; phối hợp với các đơn vị bộ đôi biên phòng, hải quân, cảnh sát biển và lực lượng khác bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia và chủ quyền, quyền chủ quyền trên các vùng biển Việt Nam.
  • Phối hợp với các đơn vị quân đội nhân dân, công an nhân dân và lực lượng khác trên địa bàn tham gia xây dựng nền quốc phòng toàn dân, khu vực phòng thủ; giữ gìn an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ Đảng, chính quyền, bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân, tài sản của nhà nước.
  • Thực hiện nhiệm vụ phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, tìm kiếm, cứu nạn, bảo vệ và phòng, chống cháy rừng, bảo vệ môi trường và nhiệm vụ phòng thủ dân sự khác.
  • Tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về quốc phòng, an ninh; tham gia xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện, xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương, cơ sở.
  • Học tập chính trị, pháp luật, huấn luyện quân sự và diễn tập.
  • Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật.

BCH Quân sự bệnh viện gồm:

- Đồng chí Đặng Quốc Quân

- Đồng chí Đỗ Tuấn Linh

- Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng

- Đồng chí Lương Công Minh

Quyết định có hiệu lực từ 28/12/2018./. 

 

Chia sẻ trên Zalo
return to top