Nhóm Chị Liên hỗ trợ bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn tháng 08/2023

Nội dung

Bệnh viện Nguyễn Tri Phương - Đa khoa Hạng I Thành phố Hồ Chí Minh

  facebook.com/BVNTP

  youtube.com/bvntp

return to top