✴️ Các biện pháp thanh lọc máu cho nhiễm khuẩn huyết

Nội dung

Tóm tắt

Thanh lọc máu với màng ngoài cơ thể được đề xuất như một liệu pháp bổ trợ cho nhiễm trùng huyết, nhằm mục đích kiểm soát rối loạn liên quan đến hệ thống miễn dịch, là nguyên nhân gây ra rối loạn chức năng cơ quan. Các phương pháp điều trị khác nhau đã được phát triển để giải quyết các bước nhất định của rối loạn miễn dịch. Hầu hết các thiết bị lọc máu có sẵn đều tập trung vào một mục tiêu đơn nhất, chẳng hạn như nội độc tố kích hoạt dòng thác miễn dịch hoặc cơn bão cytokine gây tổn thương cơ quan.

Tuy nhiên, màng hấp phụ cao có tên oXiris® là một thiết bị 4 ‑ trong 1 độc nhất kết hợp các đặc tính loạibỏ cytokine và endotoxin, chức năng thay thế thận và đặc tính chống huyết khối. Gần đây, các phương pháp điều trị đầy hứa hẹn tập trung vào chính yếu tố tự gây bệnh hoặc các tế bào miễn dịch đã được phát hiện và đang được nghiên cứu gần đây. Trong đánh giá này, chúng tôi nhằm mục đích tóm tắt, theo mục tiêu của chúng, các kỹ thuật lọc máu ngoại bào khác nhau hiện có để sử dụng. Chúng tôi cũng sẽ giới thiệu ngắn gọn về các kỹ thuật gần đây nhất vẫn đang được phát triển. Do khả năng độc đáo của nó để loại bỏ cả nội độc tố và cytokine, chúng tôi sẽ đặc biệt thảo luận về màng oXiris® hấp phụ cao phủ heparin. Chúng tôi sẽ trình bày các tính chất, ưu điểm, cạm bẫy của nó, cũng như quan điểm trị liệu dựa trên dữ liệu thực nghiệm và lâm sàng

Toàn văn tài liệu xin xem ở đây./.

 

 

Bệnh viện Nguyễn Tri Phương - Bệnh viện Đa khoa Hạng I Thành phố Hồ Chí Minh

 

return to top