Bắt buộc liên thông dữ liệu giấy khám sức khỏe lái xe lên Cổng giám định BHYT

Nội dung

 

1. Cách thức liên thông dữ liệu giấy khám sức khỏe lái xe lên Cổng giám định BHYT

Theo đó, Công văn 7586/BYT-KCB bắt buộc liên thông dữ liệu giấy khám sức khỏe lái xe như sau:

Trong vòng 04 giờ sau khi cấp Giấy khám sức khoẻ lái xe cho người dân, Cơ sở khám, chữa bệnh có trách nhiệm liên thông kết quả về Bộ Y tế tất cả các trường hợp có kết luận: “Đủ điều kiện sức khỏe lái xe hạng .....”, theo một trong hai cách sau:

* Cách 1: Liên thông dữ liệu giấy khám sức khoẻ lái xe từ phần mềm của cơ sở khám chữa bệnh lên Cổng tiếp nhận dữ liệu Hệ thống thông tin giám định BHYT của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam theo hướng dẫn tại “Phụ lục 02. Hướng dẫn tích hợp hàm (API) gửi dữ liệu khám sức khỏe lên Cổng tiếp nhận dữ liệu Hệ thống thông tin giám định BHYT”.

Đăng ký tài khoản để phục vụ việc gửi dữ liệu khám sức khỏe lên Cổng tiếp nhận dữ liệu Hệ thống thông tin giám định BHYT và chữ ký số theo hướng dẫn tại “Phụ lục 01. Hướng dẫn đăng ký và phê duyệt tài khoản cấp giấy khám sức khỏe”. 

Tài khoản của cơ sở khám chữa bệnh sẽ được cơ quan chủ quản phê duyệt trong vòng 4 giờ sau khi đăng ký thành công;

* Cách 2: Nhập trực tiếp dữ liệu Giấy khám sức khoẻ lái xe lên hệ thống quản lý dữ liệu giấy khám sức khoẻ lái xe của Bộ Y tế (có địa chỉ tại dulieu.kcb.vn) theo hướng dẫn tại “Phụ lục 03. Hướng dẫn nhập dữ liệu Giấy khám sức khỏe lái xe trên Hệ thống quản lý dữ liệu của Bộ Y tế”.

* Lưu ý

Các cơ sở sử dụng phần mềm của VNPT đang liên thông với Cổng dịch vụ công quốc gia hoặc Cổng dịch vụ công của Bộ Giao thông vận tải vẫn tiếp tục sử dụng bình thường.

 

2. Thời gian triển khai liên thông dữ liệu giấy khám sức khỏe lái xe lên Cổng giám định BHYT

Tại Mục 5 Công văn 7586/BYT-KCB quy định thời gian triển khai liên thông dữ liệu giấy khám sức khỏe lái xe lên Cổng giám định BHYT như sau:

- Từ 01/01/2023: triển khai chính thức tại tất cả cơ sở khám chữa bệnh có đăng ký đủ điều kiện khám cấp giấy khám sức khỏe cho người lái xe trên toàn quốc. Cơ sở đăng ký tài khoản, nhập dữ liệu trực tiếp trên dulieu.kcb.vn hoặc đăng ký liên thông dữ liệu giấy khám sức khỏe lái xe lên Cổng tiếp nhận dữ liệu Hệ thống thông tin giám định BHYT mới được công nhận đủ điều kiện khám, cấp Giấy khám sức khỏe cho người lái xe.

- Áp dụng đối với tất cả các trường hợp giấy khám sức khỏe lái xe có kết luận: “Đủ điều kiện sức khỏe lái xe hạng ........”. Trường hợp cá nhân không có dữ liệu kết quả khám sức khỏe lái xe trên hệ thống dữ liệu của Bộ Y tế được coi như không đủ điều kiện sức khỏe lái xe.

return to top