✴️ Những vấn đề về cai máy thở

Nội dung

Cai máy bao gồm toàn bộ quá trình giải phóng bệnh nhân khỏi sự hỗ trợ cơ học và khỏi ống nội khí quản. Nhiều câu hỏi gây tranh cãi vẫn còn liên quan đến các phương pháp tốt nhất để tiến hành quá trình này. Một Hội nghị Đồng thuận Quốc tế đã được tổ chức vào tháng 4 năm 2005 để đưa ra các Khuyến cáo liên quan đến việc quản lý quá trình này. Ban giám khảo quốc tế gồm 11 thành viên đã trả lời năm câu hỏi được xác định trước:
1) Những điều đã biết về dịch tễ học của các vấn đề cai máy?
2) Sinh lý bệnh của việc cai máy không thành công là gì?
3) Quy trình cai máy ban đầu thông thường là gì?
4) Các chế độ thở máy khác nhau có vai trò gì trong việc cai máy khó khăn hơn không?
5) Nên xử trí những bệnh nhân thất bại cai máy kéo dài như thế nào?


Các Khuyến cáo chính như sau:
1) Bệnh nhân nên được phân loại thành ba nhóm dựa trên độ khó và thời gian của quá trình cai máy.
2) Nên cân nhắc việc cai máy càng sớm càng tốt.

3) Thử nghiệm thở tự phát là thử nghiệm chẩn đoán chính để xác định xem bệnh nhân có thể được rút nội khí quản thành công hay không.
4) Thử nghiệm ban đầu sẽ kéo dài 30 phút và bao gồm thở bằng ống chữ T hoặc mức hỗ trợ áp lực thấp.
5) Các chế độ thông khí hỗ trợ hoặc kiểm soát áp 
lực nên được ưu tiên ở những bệnh nhân thất bại trong thử nghiệm ban đầu/các thử  nghiệm.
6) Các kỹ thuật thông khí không xâm lấn nên được xem xét ở một số bệnh nhân được chọn để rút ngắn thời gian đặt nội khí quản nhưng không nên được sử dụng thường quy như một công cụ khi rút nội khí quản thất bại.

Xem toàn bộ tài liệu TẠI ĐÂY

 

Bệnh viện Nguyễn Tri Phương - Đa khoa Hạng I Thành phố Hồ Chí Minh

  facebook.com/BVNTP

  youtube.com/bvntp

return to top