KHẢO SÁT THỰC TRẠNG KÊ ĐƠN THUỐC ĐIỀU TRỊ BẢO HIỂM Y TẾ NGOẠI TRÚ CÓ GIÁ TRỊ THANH TOÁN VƯỢT TRẦN CHI TRẢ CỦA BẢO HIỂM XÃ HỘI TẠI BỆNH VIỆN NGUYỄN TRI PHƯƠNG NĂM 2017

Nội dung

ĐẶT VẤN ĐỀ:

Thuốc là một loại hàng hóa đặc biệt, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe con người.Việc quyết định chọn lựa thuốc, đường dùng, cách dùng, liều dùng, thời điểm dùng, giá trị kinh tế y tế của đơn thuốc phụ thuộc vào người thầy thuốc trực tiếp thăm khám và chẩn đoán bệnh.

Để chỉ định sử dụng thuốc cho bệnh nhân an toàn, hợp lý có hiệu quả cũng như tiết kiệm chi phí y tế cho bệnh nhân của người thầy thuốc rất là quan trọng. Với vai trò nêu trên thì đòi hỏi người thầy thuốc phải có trình độ chuyên môn giỏi, có đạo đức nghề nghiệp.

Việc sử dụng thuốc trong bệnh viện hiện nay vẫn còn nhiều bất cập, do có nhiều nguồn cung ứng thuốc (doanh nghiệp tư nhân, cổ phần, nước ngoài…) với nhiều hình thức, cách tiếp thị và ưu đãi khác nhau. Thuốc có thể có giá trị cao nhưng chất lượng thuốc đôi khi không bảo đảm từ đó dẫn đến việc xuất hiện những phản ứng bất lợi của thuốc thường xuyên. Việc kê đơn thuốc không đúng chỉ định, thiếu chẩn đoán, kê quá nhiều thuốc trong một đơn, kê nhiều thuốc biệt dược gốc gây ra tình trạng lạm dụng thuốc và gây lãng phí không cần thiết. Trước thực trạng trên, Bộ Y tế đã ban hành thông tư số 52/2017/TT-BYT ngày 29/12/2017 quy định về đơn thuốc và việc kê đơn thuốc hóa dược, sinh phẩm trong điều trị ngoại trú có hiệu lực từ ngày 01/03/2018 thay thế thông tư số 05/2016/TT-BYT ngày 29/02/2016 của Bộ Y tế quy định về kê đơn thuốc trong điều trị ngoại trú.

Để góp phần nâng cao hiệu quả hơn nữa cùng với một chi phí y tế hợp lý cho bệnh nhân ngoại trú, đề tài: “Khảo sát thực trạng kê đơn thuốc điều trị Bảo hiểm Y tế (BHYT) ngoại trú có giá trị thanh toán vượt trần chi trả của Bảo hiểm Xã hội (BHXH) tại bệnh viện Nguyễn Tri Phương năm 2017” được thực hiện với hai mục tiêu sau:

 1. Đánh giá thực trạng tuân thủ quy định kê đơn điều trị BHYT ngoại trú tại bệnh viện Nguyễn Tri Phương năm 2017
 2. Phân tích các tiêu chí có ảnh hưởng đến chi phí y tế của đơn thuốc vượt trần chi trả của BHXH tại bệnh viện năm 2017.

Từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng kê đơn thuốc và giảm một phần nào chi phí y tế cho bệnh nhân điều trị ngoại trú tại bệnh viện Nguyễn Tri Phương năm 2017.

KẾT LUẬN

Với số khoản thuốc trung bình của 01 đơn thuốc là 8 đồng nghĩa có nguy cơ xuất hiện ADR.

Tỷ lệ 100% đơn thuốc đều tuân thủ phác đồ điều trị cho thấy hiệu quả rất cao vai trò của Hội đồng thuốc và điều trị.

Tỷ lệ đơn thuốc chẩn đoán không đầy đủ là 13,5%.

Tỷ lệ cặp tương tác là 7,25%.

Tỷ lệ đơn có hơn 2 thuốc BDG là 56,75%.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

 1. Bộ Y tế (2006), Tương tác thuốc và chú ý khi chỉ định, Nhà xuất bản Y học, Hà Nội.
 2. Cục Quản lý khám chữa bệnh (2010), “ Báo cáo kết quả công tác khám chữa bệnh năm 2009 và định hướng kế hoạch hoạt động 2010, tại hội nghị tổng kết công tác khám chữa bệnh năm 2009 và triển khai kế hoạch hoạt động năm 2010”
 3. Cục quản lý khám, chữa bệnh (2016), Nâng cao chất lượng quản lý bệnh viện với lộ trình tự chủ tài chính, Hội thảo quản lý bệnh viện ngày 09 tháng 09 năm 2016.
 4. Huỳnh Hiền Trung, Nguyễn Ngọc Phương Trang, Nguyễn Thị Thúy Hà, Nguyễn Thanh Bình, Từ Minh Koóng (2011), “Áp dụng kê đơn điện tử- Một giải pháp nâng cao chất lượng kê đơn thuốc tại Bệnh viện Nhân dân 115”, Tạp chí Dược học, số 427 tháng 11/2011
 5. Luật Dược số 105/2016/QH13 ngày 06 tháng 04 năm 2016 của Quốc Hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.
 6. Nguyễn Thị Thanh Hải (2014), “Phân tích thực trạng kê đơn thuốc ngoại trú tại Bệnh viện C Thái Nguyên năm 2013”, Luận văn Thạc sĩ dược học, Đại học Dược Hà Nội.
 7. Phác đồ chẩn đoán, điều trị nội khoa – Bệnh viện Nguyễn Tri Phương 2016
 8. http://canhgiacduoc.org.vn/CanhGiacDuoc/DiemTin/442/EMA-Châu- Âu - Chống- chỉ- định- kết- hợp- các- thuốc- cùng- tác- động- trên-hệ- renin-angiotensin-.htm.
 9. http://caodangduochanoi.vn/tu-van-su-dung-thuoc/khai-niem-va-quy-trinh-ke-don-thuoc-1000284

 

 

return to top