✴️ Hướng dẫn thiết lập cơ sở thu dung, điều trị COVID-19 theo mô hình tháp 3 tầng

Nội dung

Ban hành ngày  26 tháng 08 năm 2021

Mô hình cơ sở thu dung, điều trị COVID-19 được thiết lập khi diễn biến dịch tại địa phương (cấp tỉnh) bắt đầu chuyển từ trạng thái “Nguy cơ” sang trạng thái “Nguy cơ cao”, khi đó phương châm điều trị 4 tại chỗ không đáp ứng được và cần thiết lập cơ sở thu dung, điều trị COVID-19 theo mô hình tháp 3 tầng (hình 1). Cụ thể như sau:

a) Tầng 1:

- Theo phương châm điều trị 4 tại chỗ tại mỗi bệnh viện tuyến huyện, cần bố trí tối thiểu 50 giường bệnh để thu dung, điều trị ca bệnh nhẹ, không triệu chứng. Khi vượt quá năng lực của các cơ sở này hoặc khi xuất hiện rải rác ở nhiều huyện trong tỉnh cần thiết lập cơ sở thu dung, điều trị với quy mô ít nhất là 100 giường bệnh từ các Bệnh viện sẵn có (lựa chọn bệnh viện chuyên khoa: y học c truyền, phục hồi chức năng, da liễu...) của tỉnh hoặc bệnh viện quận, huyện. Khi vượt quá khả năng thu dung của các cơ sở trên sẽ thành lập các cơ sở thu dung, điều trị COVID-19 từ những địa điểm đã có sẵn cơ sở hạ tầng như Ký túc xá, Sân vận động, Nhà thi đấu,... đ tiếp nhận quản lý, điều trị ca bệnh không có triệu chứng, nhẹ.

 

- Tầng 1 có th bao gồm các cơ sở được giao quản lý người nhiễm COVID-19 theo Quyết định số 4038/QĐ-BYT ngày 21/8/2021 của Bộ Y tế khi số ca mắc COVID-19 vượt quá khả năng của các cơ sở thu dung, điều trị COVID-19 của địa phương.

 

b) Tầng 2:

- Theo phương châm điều trị 4 tại chỗ tại mỗi bệnh viện từ tuyến huyện trở lên cần chun bị phòng hồi sức tích cực tối thiu 50 giường bệnh đ điều trị ca bệnh mức độ vừa và nặng (trong đó có bệnh nhân có chỉ định thở o xy). Khi vượt quá năng lực của mỗi huyện tại điểm (a) hoặc khi xuất rải rác ở nhiều huyện trong tỉnh cần thiết lập các cơ sở thu dung điều trị COVID-19 cho ca bệnh nặng, nguy kịch từ các bệnh viện có sẵn hoặc từ cơ sở sẵn có không phải là cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trước đó.

 

c) Tầng 3:

- Thiết lập cơ sở điều trị ca bệnh nặng, nguy kịch ngay khi xuất hiện dịch trong cộng đồng và có ca bệnh được quản lý, điều trị tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trong tỉnh. Các cơ sở được giao nhiệm vụ tiếp nhận điều trị ca bệnh nặng, nguy kịch do địa phương chỉ định trên cơ sở năng lực của bệnh viện như: Bệnh viện truyền nhiễm tỉnh, thành phố; BVĐK tỉnh có khoa truyền nhiễm, Bệnh viện Phổi tỉnh, thành phố hoặc các Bệnh viện tư nhân, Bệnh viện trường Đại học, bệnh viện ngành trên địa bàn, bệnh viện huyện... có khoa Hồi sức tích cực có đủ năng lực cấp, cứu, điều trị bệnh nhân nặng. Khi số lượng ca bệnh nặng tăng cao vượt khả năng tiếp nhận các bệnh viện trên, mi địa phương cần thiết lập 1-2 BV từ những BV hiện có của tỉnh để bố trí tối thiểu 200 giường hồi sức tích cực để điều trị người bệnh COVID nặng của tỉnh theo các hình thức: Trung tâm Hồi sức tích cực COVID-19; Bệnh viện hồi sức tích cực COVID-19 của tỉnh; của vùng; của Trung ương h trợ địa phương (Danh sách ban hành kèm theo Quyết định 3616/QĐ-BYT ngày 29/7/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc phê duyệt Đ án "Tăng cường năng lực cấp cứu, hồi sức tích cực cho các bệnh viện điều trị người bệnh COVID-19 nặng").

 

Xem toàn bộ công văn TẠI ĐÂY

 

Bệnh viện Nguyễn Tri Phương - Đa khoa Hạng I Thành phố Hồ Chí Minh

  facebook.com/BVNTP

  youtube.com/bvntp

return to top