Tiếp tục tăng cường các công tác phòng chống Covid-19

Nội dung

Hiện nay Bệnh viện nhận được phản ánh và quan sát thấy vẫn còn hiện tượng khai báo y tế không trung thực. Cụ thể khi khai báo thì đăng ký khám bệnh nhưng thực tế không khám bệnh và lên các khoa để thăm bệnh. Đây là một điều rất không an toàn trong hoàn cảnh tăng cường phòng chống dịch như hiện nay!

Một lần nữa Bệnh viện Nguyễn Tri Phương đề nghị thực hiện nghiêm túc các khuyến cáo và thông báo phòng dịch Covid-19!

Ngoài ra để tăng cường giám sát, Bệnh viện sẽ triển khai đóng mộc trên tay để xác nhận các trường hợp:

- Đi khám bệnh đã đăng ký đầy đủ thủ tục

- Đã khai báo y tế

* Tất cả các trường hợp không có mộc khai báo y tế sẽ không được vào bệnh viện

 

Nhân viên y tế sẽ tiến hành mời tất cả các trường hợp sau ra khỏi khu vực điều trị nội trú:

- Không có thẻ nuôi bệnh

- Có mộc khám bệnh nhưng lại vào khu vực điều trị nội trú

 

Nhân viên y tế sẽ mời ra khỏi khu vực khoa nếu:

- Không có mộc khám bệnh

- Không xuất trình được lý do liên hệ công tác tại khoa

 

Dịch Covid ngày thêm phức tạp tại Tp.HCM với những ổ lây mới, BV kính đề nghị sự chấp hành nghiêm túc các hoạt động phòng chống dịch Covid-19!

 

 

Chia sẻ trên Zalo
return to top