Vận chuyển bệnh nhân COVID-19 an toàn (tham khảo)

Nội dung

Các trường hợp truyền nhiễm có thể được cố ý đưa ra khỏi phòng cách ly vì nhiều lý do. Chuyển viện nội viện có thể được yêu cầu từ các khoa cấp cứu đến các khoa thường, từ khoa thường đến phòng chăm sóc đặc biệt và từ các khoa đến các phòng chụp X quang. Chuyển viện liên bệnh viện có thể được yêu cầu oxy hóa qua màng ngoài cơ thể (ECMO) nếu bệnh nhân mắc COVID-19 phát triển hội chứng suy hô hấp cấp tính nặng trong bệnh viện chỉ có các phương tiện thông khí cơ bản. Trong các giai đoạn vận chuyển bệnh nhân ra ngoài sự cô lập, các vi phạm tiềm năng về kiểm soát nhiễm trùng có thể xảy ra. Đồng thời, khi bệnh nhân COVID-19 bị bệnh nặng trong quá trình vận chuyển, việc quản lý của họ đặc biệt khó khăn vì nhân viên đi kèm sẽ mặc đồ bảo hộ cá nhân (PPE) cồng kềnh

Toàn bộ văn bản xin xem tại đây./.

return to top