Hướng dẫn đăng ký xét nghiệm theo yêu cầu tại BV Nguyễn Tri Phương từ 16/10/2021

Nội dung

Vì hiện nay vẫn còn thực hiện khám sàng lọc đối với bệnh nhân có triệu chứng nghi ngờ Covid, bên khu xét nghiệm theo nhu cầu tại khu E chưa thể đưa vào hoạt động lại - vì vậy BV xin có hướng dẫn tạm thời như sau:

 

Quý khách có nhu cầu xét nghiệm theo yêu cầu cá nhân có thể liên hệ tại quầy hướng dẫn khoa Khám bệnh để nhập chỉ định

Việc đóng tiền thực hiện tại quầy đăng ký hoặc phòng A14 nằm cùng dãy hành lang

Việc lấy mẫu xét nghiệm thực hiện tại phòng A1 (khi đông có thể thực hiện thêm tại phòng A31)

Sẽ luôn có bộ phận hỗ trợ chăm sóc khách hàng hỗ trợ quý khách ở khu vực đăng ký và thực hiện xét nghiệm theo nhu cầu

Kính báo./.

return to top