✴️ Phục hình tai toàn phần bằng silicon

Nội dung

ĐẠI CƯƠNG

Là kỹ thuật điều trị khuyết hổng tai toàn phần, tái tạo lại cấu trúc giải phẫu, phục hồi thẩm mỹ bằng Silicon.

 

CHỈ ĐỊNH

Tổn khuyết toàn bộ tai.

 

CHỐNG CHỈ ĐỊNH

Tình trạng toàn thân không cho phép điều trị.

 

CHUẨN BỊ

Cán bộ thực hiện quy trình:

Phẫu thuật viên: Bác sỹ răng hàm mặt đã được đào tạo về phục hình hàm mặt.

Bác sĩ và điều dưỡng.

Phương tiện:

Phương tiện và dụng cụ:

Phương tiện lấy dấu dựng hình 3D: Máy CAD / CAM.

Khay lấy dấu, vật liệu lấy dấu.

Phương tiện lưu giữ phục hình (implant).

Bộ phẫu thuật hàm mặt:

Thuốc và vật liệu:

Thuốc tê tại chỗ có Adrenalin 1/100.000.

Chỉ vicryl 4.0, 5.0, 6.0.

Chỉ nilon 4.0, 5.0.

Người bệnh:

Người bệnh và/ hoặc người giám hộ được giải thích và đồng ý điều trị.

Chụp phim 3D và dựng hình 3D.

Hồ sơ bệnh án:

Hồ sơ bệnh án theo quy định.

 

CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

Kiểm tra hồ sơ bệnh án.

Kiểm tra người bệnh:

Đánh giá tình trạng toàn thân và tại chỗ.

Các bước kỹ thuật:

Bộc lộ tổn khuyết, đo kích thước khuyết hổng.

Lấy dấu bằng vật liệu lấy dấu và scan dựng hình 3D.

Đổ mẫu và đánh giá trên mẫu.

Phục hình tai giả bằng Silicon.

Làm tai giả.

Sửa soạn vị trí.

Gây tê + đặt trụ lưu giữ (Implant) ở vùng khuyết hổng tai.

Thử lắp phần tai giả trên bệnh nhân.

Sửa chữa và hoàn thiện.

 

THEO DÕI VÀ XỬ LÝ TAI BIẾN

Trong phẫu thuật:

Chảy máu : Cầm máu.

Sau phẫu thuật:

Chảy máu : Cầm máu.

Nhiễm khuẩn: Điều trị kháng sinh toàn thân và chăm sóc tại chỗ.

 

Bệnh viện Nguyễn Tri Phương - Đa khoa Hạng I Thành phố Hồ Chí Minh

  facebook.com/BVNTP

  youtube.com/bvntp

return to top