Buổi lễ trao Quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc Bệnh viện Nguyễn Tri Phương (hạng I) trực thuộc Sở Y tế

Nội dung

Phát biểu tại Hội nghị BS.CKII. Nguyễn Hoài Nam, mong muốn tân Phó Giám đốc - Bệnh viện Nguyễn Tri Phương phối hợp cùng Ban Giám đốc và tập thể viên chức, người lao động của Bệnh viện Nguyễn Tri Phương; lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động của Bệnh viện để hoàn thành tốt nhiệm vụ do Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở Y tế và cấp trên giao.

bổ nhiệm phó giám đốc bệnh viện - Bs Lê Cao Phương Duy

Nhận nhiệm vụ mới, TS.BS Lê Cao Phương Duy sẽ cố gắng và mong muốn nhận được hỗ trợ của lãnh đạo Sở Y tế, cũng như sự ủng hộ của Đảng ủy, Ban Giám đốc và tập thể Bệnh viện để bản thân tiếp tục phấn đấu và hoàn thành tốt nhiệm vụ.

return to top