Đảng ủy bệnh viện Nguyễn Tri Phương tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ 2020 - 2025

Nội dung

Trong nửa đầu nhiệm kỳ, Đảng bộ BV đã triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ BV lần IX và các Chương trình hành động của BCH Đảng bộ SYT thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở Y tế lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020-2025.

Hội nghị sơ kết lần này là nghe báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết giữa nhiệm kỳ 2020-2025, đánh giá tình hình, ưu điểm, khuyết điểm và nguyên nhân, gắn kiểm điểm việc lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ với thực hiện Điều lệ Đảng, các nghị quyết của Trung ương, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII “về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở Y tế lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 – 2025 và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Bệnh viện Nguyễn Tri Phương lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Bên cạnh đó là báo cáo về các chủ trương, biện pháp của Trung ương, Thành ủy và Đảng ủy Sở để giữ vững, nâng cao tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, viên chức trong bệnh viện góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, củng cố lòng tin của người bệnh.

 

Về phía Đảng ủy Sở Y tế, hội nghị có sự tham gia của:

1.Đồng chí Hoàng Thị Diễm Tuyết - Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Sở Y tế;Bí thư Đảng ủy – Giám đốc Bệnh viện Hùng Vương

2.Đồng chí Phạm Ngọc Nam - Ủy viên Ban chấp hành Đảng ủy Sở Y tế;Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Sở Y tế

3. Đồng chí Lê Thị Ngọc Ánh - Chuyên viên Ban Tuyên giáo Đảng ủy Sở Y tế.

 

Về phía Đảng ủy bệnh viện, có sự tham gia của:

1.Đồng chí Võ Đức Chiến – Bí thư Đảng ủy – GĐBV

2.Đồng chí Nguyễn Trung Thành – Phó Bí thư Đảng ủy

Cùng các đồng chí là đảng viên 11 chi bộ trực thuộc Đảng bộ bệnh viện Nguyễn Tri Phương.

 

Những vấn đề được cấp ủy cấp trên đặt ra cho Đảng bộ BV Nguyễn Tri Phương phải chú ý hơn nữa trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 - 2025 như sau:

  • Tiếp tục quan tâm công tác phát triển Đảng viên mới và tách chi bộ độc lập
  • Đeo bám các dự án phát triển chuyên môn (kỹ thuật ECMO, ghép thận...) và cải tạo cơ sở vật chất để không ngừng nâng cao chất lượng khám chữa bệnh
  • Quan tâm cả đời sống vật chất và đời sống tinh thần của nhân viên y tế để hạn chế làn sóng nghỉ việc - tránh ảnh hưởng chất lượng công tác chăm sóc người bệnh
  • Công tác lãnh đạo chính trị luôn đạt sự thống nhất trong tập thể Đảng ủy và Ban Giám đốc - nhất là các hoạt động nhạy cảm như đấu thầu và mua sắm
  • Chú ý hơn đến quy tắc ứng xử của viên chức và người lao động của BV trên mạng xã hội, đảm bảo thông tin trên mạng internet phải có tính chính xác, hiệu quả.
return to top