ĐẢNG ỦY BV NGUYỄN TRI PHƯƠNG ĐƯỢC KIỂM TRA GIÁM SÁT VỀ THỰC HIỆN CT05

Nội dung

Đại diện phía Đảng ủy Sở Y tế tp.HCM gồm có:

- Đồng chí Phạm Kiều Hưng

- Đồng chí Bùi Văn Tùng

- Đồng chí Nguyễn Trung Dân

- Đồng chí Nguyễn Trần Tú Khanh

- Đồng chí Lại Phước Thanh Huy

Về phía BV Nguyễn Tri Phương có đầy đủ 07 đồng chí trong cấp ủy tham gia tiếp đoàn cũng như đại diện những tấm gương tiêu biểu đã được khen thưởng về vấn đề làm theo lời Bác năm 2019.

Cuộc kiểm tra trong tinh thần cởi mở, nghiêm túc đã nhìn nhận những vấn đề còn tồn tại trong hồ sơ - kế hoạch và những điều rút kinh nghiệm trong thời gian sắp đến./.

return to top