Đoàn kiểm tra số 2 của Sở Y Tế kiểm tra hoạt động cải cách thủ tục hành chính tại bệnh viện Nguyễn Tri Phương

Nội dung

Vào sáng ngày 07/07/2023, Bệnh viện Nguyễn Tri Phương đã đón đoàn kiểm tra số 2 của Sở Y Tế thành phố Hồ Chí Minh đến làm việc trực tiếp tại đơn vị và đánh giá về công tác cải cách thủ tục hành chính theo công văn số 5240/SYT-TCCB ngày 30/6/2023 của Sở Y Tế

 

 

Đánh giá chung của Đoàn kiểm tra là bệnh viện Nguyễn Tri Phương đã có cố gắng thực hiện cải cách thủ tục hành chính, và đánh giá cao sự quan tâm đôn đốc của cá nhân đồng chí Giám đốc bệnh viện đối với công tác này

 

Tổng điểm đoàn đánh giá dành cho BV Nguyễn Tri Phương là 84/100 đ, xếp loại: tốt ./.

return to top