Toàn thể nhân viên BV Nguyễn Tri Phương đã hoàn thành tầm soát Covid-19

Nội dung

Thực hiện công văn của Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh về việc xét nghiệm tầm soát Covid-19 cho nhân viên y tế, cụ thể tại công văn 769/SYT-NVY:

BV Nguyễn Tri Phương đã hoàn thành việc tầm soát cho hơn 1.300 nhân viên y tế và học viên tham gia lấy chứng chỉ hành nghề tại BV. Kết quả ngày 06/3/2021 sau khi hoàn thành cho nhóm xét nghiệm cuối cùng: toàn bộ các mẫu đều ÂM TÍNH./.

 

return to top