Hội nghị KHKT thường niên BV NTP năm 2022

Nội dung
  • Thời gian: 7.30-11.30 ngày 15/12/2022
  • Địa điểm: Hội trường A - lầu 5, Bệnh viện Nguyễn Tri Phương

 

Mã QR dùng để tải nội dung hội nghị

return to top