Hội nghị Tiếp xúc, đối thoại giữa Đảng ủy, Ban Giám đốc Bệnh viện Nguyễn Tri Phương với các đoàn thể chính trị - xã hội trực thuộc năm 2023

Nội dung

    Ngày 02/8/2023, Đảng ủy Bệnh viện Nguyễn Tri Phương tổ chức Hội nghị Tiếp xúc, đối thoại giữa Đảng ủy, Ban Giám đốc Bệnh viện với các đoàn thể chính trị - xã hội trực thuộc năm 2023.

    Chủ trì Hội nghị về phía Đảng ủy Bệnh viện có đồng chí Võ Đức Chiến – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bệnh viện; Ban Giám đốc, cấp ủy 15 chi bộ, ngoài ra Hội nghị còn có sự hiện diện của Ban Chấp hành Công đoàn bệnh viện, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến Binh Bệnh viện, Trưởng, phó các khoa, phòng và tổ trưởng công đoàn.

Đồng chí Võ Đức Chiến – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bệnh viện chủ trì hội nghị

      Với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm, Hội nghị tiếp xúc, đối thoại trực tiếp đã tiếp nhận 12 lượt ý kiến từ đại diện cấp ủy, Đoàn Thanh niên, Công đoàn của các đơn vị trực thuộc Đảng bộ bệnh viện. Các ý kiến đề xuất kiến nghị tập trung vào các lĩnh vực: Cải thiện thu nhập cho nhân viên Y tế; xem xét chế đội độc hại, phụ cấp phù hợp với tình hình thực tế; việc phát triển đảng viên từ đoàn viên ưu tú và lãnh đạo quản lý; tăng cường truyền thông giữa người bệnh và nhân viên y tế…

 

Các đại biểu trao đổi ý kiến tại Hội nghị 

Các đại biểu trao đổi ý kiến tại Hội nghị

     Trên cơ sở các câu hỏi, kiến nghị của đại diện Cấp ủy chi bộ, Đoàn thanh niên và Công đoàn tại các khoa, phòng đã được các đồng chí chủ trì Hội nghị, lãnh đạo các phòng chức năng của bệnh viện, Đảng ủy bệnh viện trực tiếp trả lời, giải đáp thắc mắc tại Hội nghị.

 

Đồng chí Võ Đức Chiến – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bệnh viện phát biểu kết thúc Hội nghị

    Phát biểu kết thúc Hội nghị, đồng chí Võ Đức Chiến – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bệnh viện lưu ý Trưởng các khoa, phòng và cấp ủy chi bộ các vấn đề sau để kịp thời triển khai: tăng cường đổi mới sáng tạo, cải tiến theo tinh thần Kết luận số 14-KL/TW ngày 22/9/2021 của Bộ Chính trị về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung; đẩy mạnh công tác kiểm tra nội bộ tại các đơn vị, nâng cao hiểu biết về pháp luật trước các quy định của nhà nước về công tác đấu thầu đối với lĩnh vực y tế để tránh các vi phạm không mong muốn xảy ra; tăng cường học tập trao đổi lẫn nhau để từ đó phát hiện ra các mô hình mới, sáng kiến mới, phát huy nhân rộng thực hiện trong Bệnh viện; thực hiện tốt Thông tư 03/2023/TT-BYT hướng dẫn vị trí việc làm, định mức số lượng người làm việc, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp trong đơn vị sự nghiệp y tế công lập do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành; sửa đổi, thông qua một số nội dung sửa đổi, bổ sung trong Quy chế chi tiêu nội bộ cho phù hợp với tình hình hiện tại; làm tốt công tác phát triển Đảng.

return to top