Khai trương triển khai thí điểm thực hiện thông báo lưu trú qua phần mềm ASM tại Bệnh viện Nguyễn Tri Phương

Nội dung

- Thực hiện Kế hoạch số 908/KH-UBND ngày 14/3/2023 của UBND thành phố về việc triển khai thực hiện Đề án Phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030 (gọi tắt là Đề án 06) năm 2023 trên địa bàn thành phố, đồng thời đưa các nội dung của Đề án 06 đi vào cuộc sống của người dân.

- Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, nhất là các trường hợp bệnh nhân, người nuôi bệnh tại các cơ sở Y tế trong việc thực hiện khai báo lưu trú theo quy định của Luật cư trú năm 2020.

Sau một thời gian trao đổi, chủ động phối hợp để hoàn thành công tác chuẩn bị các nội dung có liên quan, ngày 07/4/2023, Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án 06 thành phố phối hợp với Bệnh viện Nguyễn Tri Phương tổ chức khai trương triển khai thí điểm thực hiện thông báo lưu trú qua phần mềm ASM tại Bệnh viện Nguyễn Tri Phương.

Tham dự buổi lễ khai trương hôm nay, có lãnh đạo Cục Cảnh sát QLHC về TTXH – Bộ Công an, Đ/c Thiếu tướng Lê Minh Hiếu – Phó Cục trưởng. Ngoài ra còn có đại diện lãnh đạo Sở Y tế , đại diện lãnh đạo Sở Thông tin và truyền thông , đại diện lãnh đạo Sở Văn hoá và Thể thao thành phố, đại diện lãnh đạo Ban Chỉ đạo Đề án 06 Quận 5

 

return to top