Thông báo về nghỉ lễ 2/9/2023

Nội dung

Căn cứ Bộ Luật Lao động số 45/2019/QH14 ngày 20 tháng 11 năm 2019, có hiệu lực thi hành từ ngày có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2021; 

        Căn cứ Thông báo số 5034/TB-LĐTBXN ngày 07 tháng 12 năm 2022 của  Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc nghỉ Tết Âm lịch và nghỉ Lễ Quốc khánh năm 2023 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; 

        Bệnh viện Nguyễn Tri Phương thông báo việc nghỉ Lễ Quốc khánh (2/9) đối với viên chức, người lao động như sau: 

        I. Thời gian nghỉ Lễ Quốc khánh (2/9) đối với viên chức, người lao động:  

        Viên chức, người lao động nghỉ lễ Quốc khánh (2/9) năm 2023 từ thứ Sáu ngày 01/9/2023 đến hết thứ Hai ngày 04/9/2023 Dương lịch.  

        Đợt nghỉ này bao gồm: 

        - 02 ngày nghỉ lễ Quốc khánh. 

        - 01 ngày nghỉ hằng tuần. 

        - 01 ngày nghỉ bù ngày nghỉ hằng tuần theo quy định tại khoản 3 Điều 111 Bộ luật Lao động. 

        II. Các khoa, phòng và đơn vị thực hiện một số nội dung sau: 

        Khoa, phòng và đơn vị liên quan: Bố trí, sắp xếp các bộ phận làm việc và trực gác hợp lý để giải quyết công việc liên tục, bảo đảm tốt công tác khám bệnh, chữa bệnh vào các ngày nghỉ. 

        Khoa Khám bệnh: Niêm yết công khai thời gian nghỉ để người dân được biết. 

        Phòng Hành chính quản trị: Kiểm tra hệ thống điện, nước và công tác vệ sinh trong khuôn viên Bệnh viện; Chỉ đạo Đội bảo vệ theo sự phân công, tăng cường công tác tuần tra canh gác, thực hiện nghiêm chế độ giao ca, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn phòng cháy chữa cháy. 

        Phòng Tổ chức cán bộ: Thông báo đến toàn thể viên chức và người lao động thực hiện lịch nghỉ lễ Quốc khánh (2/9) năm 2023. Nhắc nhở các khoa, phòng đảm bảo nhân sự trực theo quy định. 

        Phòng Kế hoạch tổng hợp: Thực hiện chế độ báo cáo số liệu cấp cứu, khám chữa bệnh theo quy định.

định.  

return to top