Thông báo "vv mời chào giá công trình số 8: Bệnh viện Nguyễn Tri Phương"

Nội dung

Thông báo "vv mời chào giá công trình số 8: Bệnh viện Nguyễn Tri Phương" Hạng mục: Chống thấm nhà vệ sinh phòng bệnh B309, B3013, B314, B322, B306 tải file tại đây

Chia sẻ trên Zalo
return to top