Thông báo "vv mời chào giá cung cấp dịch vụ tư vấn lập E-HSMT, đánh giá E-HSDT - Gói thầu: "Mua sắm các thiết bị y tế chuyên môn từ nguồn quỹ phát triển sự nghiệp thuộc kế hoạch mua sắm năm 2023""

Nội dung

return to top