Thông báo "vv mời chào giá - Gói thầu:"Mua sắm bổ sung vật tư y tế theo kết quả đấu thầu tại các Bệnh viện khác lần 2 năm 2023""

Nội dung

DOWNLOAD

Thông báo "vv mời chào giá - Gói thầu:"Mua sắm bổ sung vật tư y tế theo kết quả đấu thầu tại các Bệnh viện khác lần 2 năm 2023""  tải files tại đây

return to top