Thông báo "vv mời thầu gói thầu Bơm mực, sửa chữa, bảo trì máy in năm 2019 thuộc dự toán gói thầu "Bơm mực, sửa chữa, bảo trì máy in năm 2019" của Bệnh viện Nguyễn Tri Phương

Nội dung

DOWNLOAD

Thông báo "vv mời thầu gói thầu Bơm mực, sửa chữa, bảo trì máy in năm 2019 thuộc dự toán gói thầu "Bơm mực, sửa chữa, bảo trì máy in năm 2019" của Bệnh viện Nguyễn Tri Phương tải file tại đây

Chia sẻ trên Zalo
return to top